Nguyễn Mạnh Tùng | Mạnh Tùng Mitu
Nguyễn Mạnh Tùng | Mạnh Tùng Mitu

Manhtung.net – Nguyễn Mạnh Tùng

Họ & Tên

NGUYỄN MẠNH TÙNG

Năm sinh: 1993
Quê quán: Sơn La
Nơi ở hiện tại: TPHCM

Kết nối với Tùng tại đây:

CEO – ĐỒNG PHỤC MITU
Công ty TNHH Dệt May 3 Miền

Công việc hiện tại của tôi:

Dongphucmitu.net

MỘT VÀI SỞ THÍCH CỦA TÔI

Chơi Nhạc cụ

Chơi xe

Chơi Bi-A

Gửi thông tin

LIÊN HỆ